وضعیت های مختلف تیراندازی

 

وضعیت های مختلف بسته به نوع و وضعیت درگیری برای یک تیرانداز بوجود می آید. به این دلیل تیراداز مجبور استتا در وضعیت دلخواه و مناسب اقدام به شلیک نماید. بطور کلی پنج وضعیت و یا حالت تیراندازی وجود دارد:

 

1) ایستاده: این حالت برای شلیک در حالتی است که فرد قصد تغییر موضع تیراندازی یا حالت هجومی داشته باشد. در این وضعیت امکان هدف قرارگرفتن بسیار زیاد است ولی باعث داشتن بیشترین برد دید را برای تیرانداز فراهم می آورد. معمولاً در این حالت دقت کمتری هم وجود دارد.

 

2) بزانو: در این حالت تیرانداز می تواند با دقت بیشتری از وضعیت ایستاده نشانه روی نماید و بلافاصله موضع خود را تغییر دهد. در این حالت امکان کمتری برای دیده شدن و مورد اصابت قرار گرفتن وجود دارد.

 

3) نشسته: این حالت برای شلیک در حالت نیمه اختفاء و یا کمین است. در این وضعیت تیرانداز میدان دید کمتری داشته ولی با دقت بیشتری می تواند نشانه روی کند.

 

4) چمباتمه: این حالت نیز برای شلیک با دقت بیشتری به هدف وجود می آورد ضمن آنکه تیرانداز مانند وضعیت نشسته کمتر دیده می شود و امکان اصابت گلوله به وی کمتر است.

 

5) درازکش: این وضعیت ایده آل ترین حالت تیراندازی برای اختفاء است. در این وضعیت تیرانداز تسلط بیشتری در هنگام نشانه روی و امکان اختفاء بهتری دارد. معمولا در این وضعیت میدان دید بسیار کم است. 

 

 

نوشته شده در ساعت ۱۸:۱۴ بعد از ظهر توسط حسین |
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات